บริการของเรา
Cleanmate มีบริการสำหรับคุณแม่ ที่ห่วงใยลูกน้อย

คุณแม่ควรรู้เท่าทัน และป้องกันภูมิแพ้ในเด็กด้วยการดูแลความสะอสดข้างวของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องนอน, คาร์ซีท, รถเข็นเด็ก, เสื้อผ้าและของเล่นต่างๆ เด็กๆ ที่มีอาการภูมิแพ้จะมีอาการแพ้ทาง ผิวหนัง หายใจติดขัด หืดหอบ อาการจะเริ่มสะสมและทวีความรุนแรงหากมไ่ผ้องกัน

คุณแม่ควรรู้เท่าทันและป้องกันภูมิแพ้ในเด็กด้วยการดูแลความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เครื่องนอน, คาร์ซีท, รถเข็นเด็ก, เสื้อผ้า และของเล่นต่าง ๆ เด็ก ๆ ที่มีอาการภูมิแพ้ จะมีอาการแพ้ทางผิวหนัง หายใจติดขัด หืดหอบ อาการจะเริ่มสะสมและทวีความรุนแรงหากไม่ป้องกันและรักษา
คลีนเมทขอเป็นผู้ช่วยคุณแม่ด้วยบริการทำความสะอาดที่นอน คาร์ซีทด้วยระบบไอน้ำ ซึ่งปราศจาคสารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.99%
คุณแม่จึงวางใจได้ว่าลูกน้อยของคุณได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะ เด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ การเจ็บป่วยเป็นอุปสรรคแห่งการเรียนรู้ เพราะลูกคือคนสำคัญชองคุณ ให้คลีนเมทช่วยดูแลสุขภาพของลูกน้อยเพื่อให้เค้าแข็งแรงเพื่อออกไปเรียนรู้โลกกว้าง

Our service
ทำความสะอาดอย่างล้ำลึก ขจัดคราบ และรอยเปื้อนฝังแน่น คลีนเมททำความสะอาดด้วยระบบไอน้ำด้วยความร้อนของไอน้ำจะทำให้สิ่งสกปรกที่ฝังแน่นหลุดออกได้ การทำความสะอาดแบบไอน้ำ เป็น non toxic ไร้สารพิษ สารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อลูกน้อย เช่น ไรฝุ่น, เชื้อรา ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.99% เช่น แบคทีเรีย อีโครี่ ลิสเทอร์เรีย และเซลโมเนลล่า

Our Eco-friendly Process

  1. Clean เราทำความสะอาดอย่างล้ำลึก ดูดฝุ่น ขจัดรอยเปื้อนต่าง ๆ เช่น คราบนม , อาหาร, คราบปัสสาวะ, อุจจาระ, อาเจียน และคราบฝังลึกต่างๆ
  2. Sanitize การฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบไอน้ำ ไร้สารเคมี สะอาดอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  3. Detail หลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะมีการเก็บรายละเอียด ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์, สะอาดยากด้วยอุปกรณ์พิเศษของเรา
  4. Safe Reassembly ไม่ต้องกังวลกับการประกอบอุปกรณ์ต่างๆ กลับ คลีนเมทเป็นผู้เชี่ยวชาญ และ สามารถประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ กลับ เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย เช่น สายคาร์ซีท เบาะ และอุปกรณ์

ค่าบริการทำความสะอาด