บริการของเรา

BAg spa • Coloring • Repair

กระเป๋าแสนรักของคุณ
จะกลับมาเหมือนใหม่อีกครั้ง

กระเป๋าแบรนเนมแต่ละยี่ห้อ ใช้วัสดุและการตัดเย็บต่างกัน การทำความสะอาดหรือการขจัดคราบก็ต่างกันด้วย

ทางคลีนเมท มีผู้เชี่ยวชาญในการซักที่มีประสบการณ์ยาวนาน

อย่าเสี่ยงนำประเป๋าในโปรดของคุณไปให้ผู้ที่ไม่มีความชำนาญในการซักกระเป๋าดูแล พนักงานของเราได้รับการอบรมเฉพาะด้าน จึงมีความรู้ความชำนาญในการรักษากระเป๋าของคุณให้อยู่ในสภาพดี จนคุณต้องแปลกใจว่า คลีนเมท ให้บริการครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการซักแห้ง การซ่อมแซมกระเป๋าต่างๆ การเคลือบกันน้ำกันฝุ่น สำหรับกระเป๋าแบรนเนม รองเท้าผ้า หรือรองเท้าหนัง เพื่อช่วยป้องกันฝุ่น สิ่งสกปรก และน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ

กระเป๋าแสนรักของคุณกลับมาเหมือนใหม่อีกครั้ง

 

Cleanmate มีบริการรับ-ส่ง สำหรับลูกค้า โปรติดต่อสาขาคลีนเมท